Nogizaka Koujichuu58 Videos

#64 Nogizaka Koujichuu

Cuộc chiến giữa các “bà cô già” và các “bé nhỏ” Bản sub được thực hiện bởi WhiteToSeven

#50 Nogizaka Koujichuu

Du lịch đảo Guam – Part 4 Chiến dịch cầu nguyện lần này cho single 14 là một chuyến đi du lịch dở khóc dở cười ở đảo Guam. Bản sub được thực hiện bởi WhiteToSeven

#49 Nogizaka Koujichuu

Du lịch đảo Guam – Part 3 Chiến dịch cầu nguyện lần này cho single 14 là một chuyến đi du lịch dở khóc dở cười ở đảo Guam. Bản sub được thực hiện bởi Doiya Subteam

#48 Nogizaka Koujichuu

Du lịch đảo Guam – Part 2 Chiến dịch cầu nguyện lần này cho single 14 là một chuyến đi du lịch dở khóc dở cười ở đảo Guam. Bản sub được thực hiện bởi WhiteToSeven

#47 Nogizaka Koujichuu

Du lịch đảo Guam – Part 1 Chiến dịch cầu nguyện lần này cho single 14 là một chuyến đi du lịch dở khóc dở cười ở đảo Guam. Bản sub được thực hiện bởi Doiya Subteam

#14 Nogizaka Koujichuu

Thanh niên Hori hóa trang thành zombie bày trò hù dọa các thành viên khác. Bản sub được thực hiện bởi Doiya Subteam