Nogibingo!103 Videos

#12 NOGIBINGO!2

Các gái được cơ hội bày tỏ tấm lòng với thành viên khác. Kèm theo một bài hát thật ý nghĩa và đầy cảm động. Bản sub được thực hiện bởi HAN48

#5 NOGIBINGO!

Trò chơi tập này là trò Muchaburi Dogdeball. Người nào bị ném dính sẽ phải đối mặt với hình phạt nêu trên trái banh. Hứa hẹn là những hình phạt cực kì khoai. Bản sub được thực hiện bởi HAN48

#6 NOGIBINGO!6

Các gái hóa thân thành các bé mèo cực kawaii. Dựa trên những clip mà chương trình thu thập được. Các nàng mèo của chúng ta sẽ bắt chước những bé mèo trong clip. Bản sub được thực hiện bởi WhiteToSeven

#7 NOGIBINGO!4

Các gái được chia thành những nhóm cổ vũ theo nhiều style khác nhau. Các bé Gen2 sẽ chọn ra phong cách cổ vũ mà mình thích nhất. Bản sub được thực hiện bởi Doiya Subteam

#4 NOGIBINGO!

Tập này các gái được chia đội để đấu với nhau trong một trò Quiz. Điều đặc biệt là mỗi đội sẽ có “vật hy sinh”. Các “vật hy sinh” sẽ phải đối mặt với hình phạt “tắm bột”. Bản sub được thực hiện bởi HAN48