Nogibingo!103 Videos

#2 NOGIBINGO!10

[Vietsub] NOGIBINGO!10 EP 4 Tất cả các tập của Nogibingo!10 đều sẽ được quay ngoại cảnh. Ngoài ra, mỗi tập sẽ có một thành viên được chọn làm “Wagamama Center” (center ích kỉ – vì nội dung mỗi tập sẽ là những việc mà thành viên đó muốn làm nhưng chưa thực hiện được) cùng

#3 NOGIBINGO!6

(Vietsub) Nogibingo!6 ep 3 Khi các thành viên dắt tay nhau đi phỏng vấn xin việc như một người bình thường. Bản dịch được thực hiện bởi FC Nogizaka46 VN.          

#4 NOGIBINGO!10

[Vietsub] NOGIBINGO!10 EP 4 Tất cả các tập của Nogibingo!10 đều sẽ được quay ngoại cảnh. Ngoài ra, mỗi tập sẽ có một thành viên được chọn làm “Wagamama Center” (center ích kỉ – vì nội dung mỗi tập sẽ là những việc mà thành viên đó muốn làm nhưng chưa thực hiện được) cùng

#2 NOGIBINGO!5

(Vietsub) Nogibingo!5 ep 2 Khi các thành viên Senbatsu đều vắng mặt thì các thành viên Under sẽ phải xoay sở như thế nào đây? Bản dịch được thực hiện bởi FC Nogizaka46 VN

#2 NOGIBINGO!6

(Vietsub) Nogibingo!6 ep 2 “Người nhà nóng máu nhất nhà Nogi” Mời các bạn cùng xem để tìm ra thành viên đó nha! Bản dịch được thực hiện bởi FC Nogizaka46 VN

#12 NOGIBINGO!6

(Vietsub) Nogibingo!6 ep 12 Nhằm hướng đến mùa 7 thành công hơn, các staff đã chọn ra những yêu cầu thi thú từ fan mong muốn các thành viên thực hiện. Phần cuối của tập 12 là đoạn rap đầy tài năng của Noujo Ami. Bản dịch được thực hiện bởi FC Nogizaka46 VN.