Samu no Koto2 Videos

#2 Samu no Koto

[VIETSUB] Samu no Koto – Ep 2: Kimu no Koto Nội dung phim: Sam no Koto là một phim ngắn gồm 4 tập. Phim xoay quanh câu chuyện về các thành viên của một nhóm idol đã tan rã Udagaws White Bears gồm Sam, Sumi, Momo, Kim và Ali. Các thành viên tụ họp lại

#1 Samu no Koto

[VIETSUB] Samu no Koto – Ep 1: Ari no Koto Nội dung phim: Sam no Koto là một phim ngắn gồm 4 tập. Phim xoay quanh câu chuyện về các thành viên của một nhóm idol đã tan rã Udagaws White Bears gồm Sam, Sumi, Momo, Kim và Ali. Các thành viên tụ họp lại