EPISODES:

#1 NOGIBINGO!10

In this video

(Vietsub) Nogibingo!10 ep 1

Tất cả các tập của Nogibingo!10 đều sẽ được quay ngoại cảnh. Ngoài ra, mỗi tập sẽ có một thành viên được chọn làm “Wagamama Center” (center ích kỉ – vì nội dung mỗi tập sẽ là những việc mà thành viên đó muốn làm nhưng chưa thực hiện được) cùng 3 thành viên khác được gọi là “Moriagaaru” (làm nóng không khí girl).

Tập một Wagamama Center sẽ do Akimoto Manatsu cầm “trịch” nhé!

Bản dịch được thực hiện bởi FC Nogizaka46 VN.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Loading Facebook Comments ...